Skip to main content

NET Admin blog

Rzeczy, które warto zachować

AnVir Task Manager
e-rezerwacje24.pl
AnVir Task Manager - najlepszy menadżer procesów.

Dużo czasu poszukiwałem dobrego programu do zarządzania procesami w laptopie. Przetestowałem wiele programów, różnych producentów. Ostatnio trafiłem w Internecie na program AnVir Task Manager. Program pozwala na wiele więcej, niż tylko zarządzanie procesami. Posiada menadżer autostartu, monitoruje usługi systemowe, dysk HDD, pozwala poprawić i dostroić działanie Windows. Ciekawą opcją jest możliwośc usuwania szkodliwych programów i wirusów. AnVir Task Manager posiada kilka wersji, w zależności od wymagań: wersję bezpłatną, a dla wymagających, wersję AnVir Task Manager Pro. Polecam, bo warto:  http://www.anvir.com/
AnVir Task Manager - the best process manager.

A lot of time looking for a good program to manage the process in a laptop. I've tested a lot of software from different manufacturers. Recently I found on the Internet at AnVir Task Manager program. The program allows you to do much more than just management processes. It has a startup manager, system services monitor, HDD, can improve and tune the operation of Windows. An interesting option is the ability to remove harmful programs and viruses. AnVir Task Manager has several versions, depending on the requirements: a free version and for demanding version of AnVir Task Manager Pro. I recommend: http://www.anvir.com/